Publikováno v České republice


Články

Komentáře soudních rozhodnutí

Přehledy rozhodnutí Soudního dvora publikované v Soudních rozhledech

Překlady soudních rozhodnutí s poznámkami

Knihy

Články v novinách a časopisech

Různé

Publikováno v EvropěČlánky

Vztah práva Evropské unie a právního řádu ČR očima tří rozhodnutí Ústavního soudu, [The Relationship between European Union Law and the Czech Republic Legal Order Through the Eyes of Three Decisions of the Constitutional Court], Soudní rozhledy č. 10/2008


Nejvyšší soudy členských států, soudní hierarchie a efektivita soudního systému Evropské unie [National Supreme Courts, Judicial Hierarchy and Effectiveness of the EU Judicial System], in: V. Šimíček (ed.): Role nejvyšších soudů v evropských ústavních systémech - čas pro změnu? (Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, Brno 2007), 110-126, konečná verze dostupná zde [pdf]


"Velký hybatel" – Evropský soudní dvůr a hledání vnitřního souladu právního řádu Společenství, [The "Big Manipulator" - The European Court of Justice in Search of Coherence of the Community Legal Order], Právník č. 5/2006, konečná verze dostupná zde [pdf]


Česká republika před Soudním dvorem ES, [The Czech Republic before the Court of Justice], Jurisprudence č. 2/2006, konečná verze dostupná zde [pdf]


Řízení o předběžné otázce před Soudním dvorem ES, [Procedure before the Court of Justice in Preliminary References], Bulletin advokacie č. 1 a 2/2005, dostupné na stránkách Bulletinu advokacie - část 1 [pdf] a část 2 [pdf]


Koho vážou rozhodnutí ESD o předběžných otázkách? Úvahy o úloze judikatury ESD v českém právním řádu, [Who is Bound by a ECJ´s Preliminary Ruling Decision? Some Thoughts onthe Role of the European Case Law in the Czech Legal System], Právní rozhledy č. 19 a 20/2004, společně s M. Bobkem


Soudnictví, [The Judiciary], in: Česká soda v Evropské unii. Scénáře strategického chování ČR v EU (Praha, CESES, FSV UK, 2004)


Vyhnáni z rajské zahrady neodpovědnosti; národní soudy a porušení komunitárního práva [Expelled from the Paradise of Irresponsibility; National Courts and Breaches of Community Law], Soudce č. 9/2004, společně s M. Bobkem a J. Passerem


Životní prostředí v budoucí Evropě- krok zpět?, [The Environment in the Future Europe - A Step Back?], Parlamentní zpravodaj č. 6/2003


Evropské právo životního prostředí v České republice, [European Environmetal Law in the Czech Republic],   České právo životního prostředí č. 4/2003


Aktivní legitimace neprivilegovaných žalobců v řízení o žalobě na neplatnost aktů orgánů EU ve věcech životního prostředí, [The Standing of Unpriveleged Applicants in Review of Legality in Environmental Matters], České právo životního prostředí č. 1/2003


Does the Harmonization of Contract Law Work for Consumers?, Common Law Review, No 1/2004Komentáře soudních rozhodnutí

Fallimento Olimpiclub: Účinky pravomocných rozhodnutí a jejich meze vyplývající z práva Společenství [Fallimento Olimpiclub: Effects of Res Judicata and Its Limits Stemming from Community Law], komentář rozsudku Soudního dvora ve věci C-2/08 Fallimento Olimpiclub, Soudní rozhledy č. 11/2009


Podávání předběžných otázek obecnými soudy jako otázka ústavnosti [Preliminary reference as a Question of Constitutionality], Soudní rozhledy č. 10/2008, dostupné zde [pdf]


Soudní dvůr Evropských společenství: Vysílání televize na hotelových pokojích je "sdělováním veřejnosti" ve smyslu směrnice 2001/29/ES, [The European Court of Justice: A TV Broadcasting at Hotel Rooms Is "Communication to Public" in the Meaning of Directive 2001/29/EC] , komentář rozsudku Soudního dvora ve věci C-306/05 SGAE, Právní rozhledy č 5/2007, konečná verze dostupná zde [pdf]


Tentýž čin v Prostoru svobody, bezpečnosti a práva [The Same Act" in the Area of Freedom, Security and Justice] , komentář rozsudku Soudního dvora ve věci C-436/04 Van Esbroeck, Jurisprudence č. 3/2006, konečná verze dostupná zde [pdf]


Soudní dvůr Evropských společenství: Francie zaplatí dvacet miliónů EUR za nesplnění rozsudku Soudního dvora, [The European Court of Justice: France Will Pay 20 million EUR for Not Fulfilling a Judgment of the Court of Justice], komentář rozsudku Soudního dvora ve věci C-304/02 Komise v. Francie, Právní rozhledy č. 18/2005, konečná verze dostupná zde [pdf]Přehledy rozhodnutí Soudního dvora publikované v Soudních rozhledech

Soudní rozhledy č. 11/2009


Soudní rozhledy č. 9/2009


Soudní rozhledy č. 7/2009


Soudní rozhledy č. 5/2009


Soudní rozhledy č. 3/2009


Soudní rozhledy č. 1/2009


Soudní rozhledy č. 11/2008


Soudní rozhledy č. 9/2008


Soudní rozhledy č. 5/2008


Soudní rozhledy č. 3/2008


Soudní rozhledy č. 1/2008, obsahuje anotace k těmto rozhodnutím Soudního dvora (září 2007): C-429/05 Rampion a Godard, C-411/05 Palacios de la Villa, C-262/06 Deutsche Telekom, konečná verze dostupná zde [pdf]


Soudní rozhledy č. 11/2007, obsahuje anotace k těmto rozhodnutím Soudního dvora a Soudu prvního stupně (říjen-listopad 2007): C-227/04 P Lindorfer v. Rada, C-76/05 Schwarz a Gootjes-Schwarz,  C-431/05 Merck Genéricos - Produtos Farmacęuticos, C-439/05 P a C-454/05 P Land Oberösterreich, T-36/04 API v. Komise , konečná verze dostupná zde [pdf]


Soudní rozhledy č. 9/2007, obsahuje anotace k těmto rozhodnutím Soudního dvora (červen-červenec 2007): C-64/06 Telefónica O2 Czech Republic, C-158/06 Stichting ROM-projecten, C-305/05 Ordre des barreaux francophones a germanophone a další, C-119/05 Lucchini Siderurgica, C-288/05 Kretzinger, konečná verze dostupná zde [pdf]


Soudní rozhledy č. 7/2007, obsahuje anotace k těmto rozhodnutím Soudního dvora (duben-květen 2007): C-470/03 AGM-COS.MET, C-381/05 De Landtsheer Emmanuel, C-303/05 Advocaten voor de Wereld, konečná verze dostupná zde [pdf]


Soudní rozhledy č. 5/2007, obsahuje anotace k těmto rozhodnutím Soudního dvora (únor-březen 2007): C-355/04 P Segi a další v. Rada, C-338/04, C-359/04 a C-360/04 Placanica, C-432/05 Unibet, konečná verze dostupná zde [pdf]


Soudní rozhledy č. 3/2007, obsahuje anotace k těmto rozhodnutím Soudního dvora (prosinec 2006 - leden 2007): C-94/04 a 202/04 Cipolla, C-283/05 ASML, C-316/05 Nokia, C-278/05 Robins, konečná verze dostupná zde [pdf]


Soudní rozhledy č. 1/2007, obsahuje anotace k těmto rozhodnutím Soudního dvora (říjen-listopad 2006): C-168/05 Mostaza Claro, C-17/05 Cadman, C-241/05 Bot, C-281/05 Montex Holdings, konečná verze dostupná zde [pdf]


Soudní rozhledy č. 11/2006, obsahuje anotace k těmto rozhodnutím Soudního dvora (srpen-září 2006): C-506/04 Wilson, C-467/04 Gasparini a C-150/05 Van Straaten, C-392/04 a C-422/04 i.21-Germany, konečná verze dostupná zde [pdf]


Soudní rozhledy č. 9/2006, obsahuje anotace k těmto rozhodnutím Soudního dvora (červen-červenec 2006): C-308/04 P SGL Carbon v. Komise, C-212/04 Adeneler, C-295/04 až C-298/04 Manfredi, C-519/04 P Meca-Medina a Majcen v. Komise, konečná verze dostupná zde [pdf]


Soudní rozhledy č. 7/2006, obsahuje anotace k těmto rozhodnutím Soudního dvora (duben-květen 2006): C-341/04 Eurofood, C-508/03 Komise v. Spojené království, C-384/04 Federation of Technological Industries, C-343/04 ČEZ, konečná verze dostupná zde [pdf]


Soudní rozhledy č. 5/2006, obsahuje anotace k těmto rozhodnutím Soudního dvora (únor-březen 2006): C-127/04 Declan O'Byrne, C-255/02 Halifax a další, C-234/04 Kapferer, C-209/04 Komise v. Rakousko, konečná verze dostupná zde [pdf]


Soudní rozhledy č. 3/2006, obsahuje anotace k těmto rozhodnutím Soudního dvora (prosinec 2005-leden 2006): C-14/04 Dellas, C-1/04 Susanne Staubitz-Schreiber, C-354/03, C-355/03 a C-484/03 Optigen, C-466/03 Marks & Spencer, konečná verze dostupná zde [pdf]Překlady soudních rozhodnutí s poznámkami

Jak by měla vypadat předběžná otázka do Lucemburku? [How Should a Request for a Preliminary Ruling to Luxembourg Look Like?], Právní rozhledy č. 1/2006, společně s M. Bobkem, konečná verze dostupná zde [pdf]


Předběžná otázka v praxi [Preliminary Reference in Practice], Jurisprudence č. 5/2005, konečná verze dostupná zde [pdf]Knihy


   Jiné právo off-line (Auditorium, Praha 2008), editováno společně s M. Bobkem 296 s.
   obsah
   ukázková kapitola - Jan Komárek, "Klepání jinak: blawgová revoluce v Česku 2.0" [pdf]

   Předběžná otázka v komunitárním právu (Linde, Praha 2005), společně s M. Bobkem, J. Passerem a    M. Gillisem, xl+507 s.
   obsah [pdf]
   ukázková kapitola XI. "Kdo a jak je vázán?" [pdf]

   Právo životního prostředí Evropských společenství - praktický průvodce (Linde, Praha 2003), společně s    E. Kružíkovou a E. Adamovou, 416 s.


Články v novinách a časopisechOd roku 2008 přispívám do rubriky "Na pozvání" časopisu Respekt:

   Věrnost celku, Respekt č. 10/2009, dostupné zde

   Tajná demokracie, Respekt č. 5/2009, dostupné zde

   Komu chceme, pomůžeme..., Respekt č. 2/2009, dostupné zde

   Neviditelní asistenti, Respekt č. 48/2008, dostupné zde

   Vůle a rozum v politickém systému, Respekt č. 44/2008, dostupné zde

   Hamburgerizace práva, Respekt č. 37/2008, dostupné zde

   Privatizace (právního) státu, Respekt č. 31/2008, dostupné zde

   Hlas lidu a hlas rozumu, Respekt č. 27/2008, dostupné zde

   Justice v kyberprostoru, Respekt č. 20/2008, dostupné zde

   Právníkovy správné odpovědi, Respekt č. 12/2008, dostupné zde [pdf]

   Kdy se smí porušovat zákony, Respekt č. 7/2008, dostupné zde [pdf]

   Problémy, které nejsou, Respekt č. 3/2008, dostupné zde [pdf]

V Respektu jsem dále publikoval (články jsou přístupné z elektronického archívu pro předplatitele):

   Cenná lekce, Respekt č. 15/2008, dostupné zde

   Všichni prezidentovi mladí soudci, Respekt č. 31/2007, dostupné zde

   Spravedlnost v ohrožení, Respekt č. 7/2006, dostupné zde

   Lid versus Francie, Respekt č. 38/2005, dostupné zde

   Rafinovaně falešné větičky, Respekt č. 17/2005, dostupné zdeCo opravdu hrozí novinářům, HN ze dne 18. 2. 2009, dostupné zde

Poplatky aneb Právo podle ČSSD, HN ze dne 6. 2. 2009, dostupné zde

Kvalitní esej do Hospodářských novin, HN ze dne 18. 12. 2008, dostupné zde

Rušení poplatků a naše ústava, HN ze dne 21. 10. 2008, dostupné zde

Klaus von Hayekovi navzdory, HN ze dne 24. 1. 2008, dostupné zde

I hotel má právo na spravedlnost, HN ze dne 17. 1. 2007, dostupné zdeRůzné

Na podzim roku 2006 jsem společně s Michalem Bobkem založil blog Jiné právo, v současné době bezpochyby nejčtenější médium podobného charakteru v České republice.
Anonymní americký akademik: "Publish or perish!" ["Publikuj nebo zemři!"]